Hulp voor mantelzorgers

Ben jij mantelzorger voor je ouder(s) of kind(eren) dan komen er vaak veel verschillende zaken op je pad; van zorg- en huishoudelijke taken, tot ziekenhuisbezoeken tot het aanvragen van zorgvoorzieningen enz. Je voelt je regelmatig overweldigd door alle emoties en de zorg die op jouw schouders ligt.

Zelfredzaamheid:
Vanuit de overheid wordt het gestimuleerd dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Eigenlijk is dat een ideaalbeeld wat we allemaal graag zouden willen: Nog op hoge leeftijd vitaal en fit zelf alles regelen, het huishouden doen en de administratie bijhouden. Helaas is de werkelijkheid vaak weerbarstiger. Door ziekte of het verlies van hun geliefde gaat de zelfredzaamheid achteruit, de kwetsbaarheid vergroot. Het kan best aangrijpend en verdrietig zijn om een geliefde/ouder zo te zien. Het leven zoals jullie vroeger kenden, is er niet meer. De bewustwording dat het verlies onomkeerbaar is, zorgt voor veel verschillende gevoelens.

Verhuizing of leegruiming:
Wanneer je ouder(s) gaan verhuizen naar een kleinere woning, of zorgappartement kan ik dit begeleiden en veel taken uit handen nemen. Ouderen hebben een speciale plek in mijn hart. Ik vind het boeiend om te luisteren naar hun levensverhalen. Het “moeten” verhuizen naar een andere woning gaat vaak gepaard met gevoelens van verdriet en angst voor het onbekende. Niet alles uit de vertrouwde leefomgeving kan mee verhuizen. Toch wil je een veilige en fijne plek voor hen creëren. Samen lukt dit ons zeker.

Mocht je de woning moeten leegruimen na overlijden is dit vooral emotioneel maar ook praktisch en fysiek een intensieve klus. Je kunt mij  daarvoor inschakelen. We stemmen af hoe dit op een respectvolle manier geregeld kan worden.

Kinderen met speciale zorg:
Wanneer er in je gezin sprake is van kinderen met functiebeperkingen, geestelijke / lichamelijke handicaps of autisme (of aan autisme verwante stoornissen) kan je leven zeer intensief zijn. Hoe houd je overzicht en vooral hoe vind je een balans tussen “je eigen leven” en al je zorgtaken? Dan kun je best een steuntje in de rug gebruiken bij het regelen van alle administratieve en praktische zaken. Het is fijn om je hart te luchten en tegelijkertijd je huis(houden) en “je hoofd opgeruimd” te krijgen. Je ervaart meer rust en krijgt meer energie.

Samen kijken we waar jullie behoefte aan hebben en maken we een plan van aanpak. Het is belangrijk dat je niet overbelast raakt en de zorg kunt delen. Vanuit het PGB kan de ondersteuning van een organizer bekostigd worden.

Doordat ik jarenlang mantelzorger voor mijn ouders was, weet ik hoeveel zaken er vaak geregeld moeten worden en ben ik bekend met instanties als het CAK, de Rechtspraak (mentorschap en bewindvoering), WMO loket en ook verzorging en verpleeghuiszorg.

Neem gerust contact op.

14 + 11 =