Mantelzorgondersteuning

Ben jij mantelzorger voor je ouder(s) of zorg-intensieve kind(eren) dan komen er vaak veel verschillende zaken op je pad; van zorg- en huishoudelijke taken, tot ziekenhuisbezoeken tot het aanvragen van zorgvoorzieningen enz. Je kunt je regelmatig overweldigd voelen door alle emoties en de zorg die op jouw schouders ligt. Mantelzorgondersteuning kan ervoor zorgen dat je niet overbelast raakt. Vaak kan dit bekostigd worden vanuit de WMO.

Ik weet uit persoonlijke en professionele ervaring hoe ingrijpend, tijdrovend en soms zelfs frustrerend mantelzorg kan zijn, bijvoorbeeld door ingewikkelde wet- en regelgeving.

Zelfredzaamheid:
Vanuit de overheid wordt het gestimuleerd dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Eigenlijk is dat een ideaalbeeld wat we allemaal graag zouden willen: Nog op hoge leeftijd vitaal en fit zelf alles regelen, het huishouden doen en de administratie bijhouden. Helaas is de werkelijkheid vaak weerbarstiger. Door ziekte of het verlies van hun geliefde gaat de zelfredzaamheid achteruit, de kwetsbaarheid vergroot.

Het kan best aangrijpend en verdrietig zijn om een geliefde/ouder zo te zien. Het leven zoals jullie vroeger kenden, is er niet meer. De bewustwording dat het verlies onomkeerbaar is, zorgt voor veel verschillende emoties.

Verhuizing of leegruiming:
Wanneer je ouder(s) gaan verhuizen naar een kleinere woning, of zorg appartement kan ik dit begeleiden en veel taken uit handen nemen. Ouderen hebben een speciale plek in mijn hart. Ik vind het boeiend om te luisteren naar hun levensverhalen.

Het “moeten” verhuizen naar een andere woning kan gepaard gaan met gevoelens van verdriet en angst voor het onbekende. Verhuizen is voor senioren een grote stap. Niet alles uit de vertrouwde leefomgeving kan mee verhuizen. Toch wil je een veilige en fijne plek voor hen creëren. Samen lukt dit ons zeker.

Mocht je de woning moeten leegruimen na overlijden is dit vooral emotioneel maar ook praktisch en fysiek een intensieve klus. Je kunt mij daarvoor inschakelen. We stemmen af hoe dit op een respectvolle manier geregeld kan worden.

Kinderen met speciale zorg:
Wanneer er in je gezin sprake is van kinderen met functiebeperkingen, geestelijke / lichamelijke handicaps of autisme (of aan autisme verwante stoornissen) kan jouw leven zeer intensief zijn. Hoe houd je overzicht en vooral hoe vind je een balans tussen “je eigen leven” en al je zorgtaken? Samen kijken we naar alles wat er op jouw bordje ligt. We gaan aan de slag met het verlichten van jouw draaglast.

Het is fijn om je hart te luchten en tegelijkertijd je huis(houden) en “je hoofd opgeruimd” te krijgen. Je ervaart meer rust en krijgt meer energie.

Je staat er niet alleen voor:
Samen kijken we waar jullie behoefte aan hebben en maken we een plan van aanpak. We kijken naar strategieën die bij jullie situatie passen en die het leven van een zorgintensief gezin overzichtelijker en makkelijker kunnen maken. Het is namelijk heel belangrijk dat jij niet overbelast raakt en de zorg kunt delen. Vanuit het PGB of ZIN kan de ondersteuning van een professional organizer bekostigd worden.

Doordat ik jarenlang mantelzorger voor mijn ouders was, weet ik hoeveel zaken er vaak geregeld moeten worden en ben ik bekend met instanties als het CAK, de Rechtspraak (mentorschap en bewind voering), WMO loket en ook verzorging en verpleeghuiszorg.

Wil jij als mantelzorger meer balans in je leven of hulp bij een leegruiming? Neem gerust contact op.

Neem gerust contact op.