Informatie voor zorgprofessionals

Deskundige begeleiding van een professional organizer

Als zorgprofessional, Wmo-adviseur of doorverwijzer wil je dat cliënten deskundige hulp krijgen. Als senior professional organizer kan ik begeleiding en coaching bieden aan mensen met (of zonder) psychische aandoeningen waarbij één of meerdere executieve functies zijn aangedaan (bv. volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning en prioritering, organisatievermogen en timemanagement).

Mijn opleiding en ervaring staan garant voor dienstverlening op HBO niveau. Ik heb contracten met de gemeentes Gorinchem en Molenlanden voor het leveren van individuele begeleiding vanuit een Wmo indicatie. Daarbuiten kan begeleiding worden geboden vanuit een PGB, of vanuit eigen middelen.

 

Praktische Wmo-begeleiding thuis 

De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie en is gericht op:

  •  het vergroten van de zelfredzaamheid
  •  de regie over het dagelijks leven toe te laten nemen
  •  het sociale netwerk te versterken

Dit gebeurt door praktische, dagelijkse oplossingen aan te reiken die aansluiten bij de psychische en fysieke mogelijkheden van de cliënt. Een organizer kan als praktisch verlengstuk werken van andere hulpverleners zoals de POH, maatschappelijk werker of psycholoog.

 

Wat is chronische desorganisatie?

Cliënten die doorverwezen worden ondervinden veel hinder en onrust van hun chronische desorganisatie. Dit is een verzamelnaam voor situaties waarin het moeilijk is om zelf voor structuur en overzicht te zorgen. Dit uit zich vaak in grote hoeveelheden ongeorganiseerde spullen / papieren in huis en een gebrek aan overzicht in de administratie en het huishouden. Tevens kan het plannen en prioriteren, en het aanbrengen van structuur in de dag/week moeite kosten. Een opruimcoach vanuit het wmo kan uitkomst bieden.

 

Oorzaken chronische desorganisatie

Deze problematiek kan te wijten zijn aan o.a. functiebeperkingen en ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, ADD, depressieve stemmingsstoornissen, angst- en dwangstoornissen maar ook aan trauma en stress gerelateerde klachten zoals PTSS en burn-out. De genoemde problematiek kan daarnaast ook ontstaan zijn door NAH, (beginnende) dementie en andere geheugenproblemen. Tevens kan overbelasting door langdurige intensieve mantelzorg leiden tot chronische desorganisatie bijv. in zorg-intensieve gezinnen.

Is er sprake van hoarding / dwangmatige verzameldrang? Sinds augustus 2021 werk ik tevens als onderaannemer voor: HELP. ik wil mijn huis terug!  Als team verzorgen wij praktische hulp aan mensen met hoarding problematiek.

 

Opbouwen van vertrouwen

Voor een cliënt kan het een hele drempel zijn om iemand toe te laten in huis. Vaak is er sprake van een gevoel van machteloosheid, schaamte en/of falen. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat. Voor mij staan wederzijds respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen hierbij centraal.

 

Mijn werkwijze als professional organizer

Elke cliënt is anders en elk proces is anders, daardoor vraagt elke situatie om maatwerk. Samen met de cliënt bekijken we waar hij/zij de meeste hinder van ondervindt en bepalen we de behoeftes en doelen. Ik ben rustig van aard en kijk goed naar waar iemand nodig heeft. Doordat ik oprecht luister en aansluit bij de persoonlijkheid, leerstijl en capaciteiten van de cliënten, kunnen zij (organisatie)vaardigheden ontwikkelen en beter leren om prioriteiten te stellen. We gaan doelgericht aan de slag en trainen nieuw gedrag in.

 

Doel van de Wmo-begeleiding thuis

Door het creëren van structuur, overzicht en handige routines kan er meer rust ontstaan en werken we stap voor stap aan het herstellen van de balans. Door psycho-educatie wordt het eigen inzicht vergroot. Dit verbetert de zelfredzaamheid; hierdoor neemt de regie over het dagelijks leven toe en wordt het zelfvertrouwen en welbevinden vergroot.

Continuïteit en kwaliteit bij begeleiding professional organizer

Op dit moment is er een wachtlijst. Neem voor actuele informatie gerust contact op. Een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek kan wel op korte termijn ingepland worden.

Mocht ik onverhoopt voor langere tijd uit de running zijn; dan is er vanuit onze intervisie-groep een vervangende organizer beschikbaar. Ik werk met een klant specifiek begeleidingsplan, maak na elke sessie een kort verslag en draag zorg voor (tussentijdse) evaluaties.

 

Werken volgens gedragscode Professional Organizers

Als lid van de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging Professional Organizers) werk ik volgens onze gedragscode. Dit garandeert professionaliteit, zorgvuldigheid en discretie.
De klachtenregeling van de NBPO is erkend door het Keurmerk ZZP’er Zorg van Kiwa. Tevens is Biezonder Georganiseerd aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg en Kiwa gecertificeerd.

Door 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven ben ik gewend doelgericht te werken. Daarnaast heb ik ruime kennis en ervaring met het coachen en professioneel begeleiden van gedragsveranderingsprocessen. Het kwaliteitsplan van Biezonder georganiseerd is ter inzage bij mij op te vragen.

Voor vragen of overleg ben ik altijd bereikbaar.

Neem gerust contact op.